Planowany termin:
30-31 stycznia 2019 r.
Hala Widowiskowo Sportowa
w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2A

MIASTO I POWIAT

home page post

Miasto

Sandomierz to jedno z najstarszych, najpiękniejszych i najważniejszych historycznie miast Polski. Początki osadnictwa na tym terenie i w jego regionie sięgają najdawniejszych czasów. Świadczą o tym dokonywane w obrębie miasta i okolic liczne odkrycia archeologiczne. Ślady pierwszej obecności człowieka na tym obszarze pochodzą z młodszej epoki kamiennej - neolitu (5200 p.n.e. - 1700 p.n.e.). Usytuowane jest na lessowych wzgórzach. Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny układ urbanistyczny miasta oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych na terenie Polski - kościół św. Jakuba. Sandomierz jest ściśle związany z wydarzeniami historycznymi Polski...

WIĘCEJ
home page post

Powiat

Sandomierz to miasto o ponad 1000-letniej historii, malowniczo położone na krawędzi Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, opadającej kilkudziesięciometrowymi skarpami do doliny Wisły, o unikatowym na tych obszarach ciepłym mikroklimacie. Niegdyś siedziba królów i książąt, dziś miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim, stanowiące jak gdyby muzeum historyczne i architektoniczne pod gołym niebem, do którego każda z epok coś dodała, pozostawiając ponad 120 budowli zabytkowych wszystkich stylów, co w połączeniu z pięknem krajobrazu, wspaniałą, bujną zielenią i malowniczym położeniem na 7 wzgórzach poprzecinanych głębokimi jarami daje efekt dużej atrakcyjności turystycznej...

WIĘCEJ