1-2 lutego 2023
 

Miasto i powiat

Sandomierz – Królewskie Miasto

To jedno z najstarszych, najpiękniejszych i najważniejszych historycznie miast Polski…

Miasto

Sandomierz.pl - screen

Początki osadnictwa na tym terenie i w jego regionie sięgają najdawniejszych czasów. Świadczą o tym dokonywane w obrębie miasta i okolic liczne odkrycia archeologiczne. Ślady pierwszej obecności człowieka na tym obszarze pochodzą z młodszej epoki kamiennej – neolitu (5200 p.n.e. – 1700 p.n.e.). Usytuowane jest na lessowych wzgórzach. Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny układ urbanistyczny miasta oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych na terenie Polski – kościół św. Jakuba. Sandomierz jest ściśle związany z wydarzeniami historycznymi Polski…

Powiat

Powiat Sandomierz - screen

Sandomierz to miasto o ponad 1000-letniej historii, malowniczo położone na krawędzi Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, opadającej kilkudziesięciometrowymi skarpami do doliny Wisły, o unikatowym na tych obszarach ciepłym mikroklimacie. Niegdyś siedziba królów i książąt, dziś miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim, stanowiące jak gdyby muzeum historyczne i architektoniczne pod gołym niebem, do którego każda z epok coś dodała, pozostawiając ponad 120 budowli zabytkowych wszystkich stylów, co w połączeniu z pięknem krajobrazu, wspaniałą, bujną zielenią i malowniczym położeniem na 7 wzgórzach poprzecinanych głębokimi jarami daje efekt dużej atrakcyjności turystycznej…