29-30 stycznia 2020 r.
Hala Widowiskowo Sportowa
w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2A